Scientific Board

Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine
Prof. Dr. Umut AKYOL
Prof. Dr. Dilek ASLAN
Prof. Dr. Nilgün ATAKAN
Prof. Dr. Alp ÇETİN
Prof. Dr. Başaran DEMİR
Doç. Dr. Özlem ERDEN AKİ
Prof. Dr. Ali ERGEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Prof. Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU
Dr. Öğr. Gör.  Mehmet Ali KARACA
Prof. Dr. Ayşen KARADUMAN
Prof. Dr. Ayşe KARS
Uzm. Dr. Mehmet Mahir KUNT
Prof. Dr. Nukhet ÖRNEK BÜKEN
Doç. Dr. Oya ÖZDEMİR
Prof. Dr. Haluk ÖZEN
Prof. Dr. Suzan ÖZER
Prof. Dr. Gülay SAİN GÜVEN
Prof. Dr. Bülent SİVRİ
Prof. Dr. Burçin ŞENEL
Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER
Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
Prof. Dr. Berna ULUĞ
Prof. Dr. Kaya YORGANCI
Diş Hekimliği Fakültesi / Faculty of Dentistry
Prof. Dr. Nur HERSEK
Prof. Dr. Rahime Meral NOHUTCU
Prof. Dr. Murat ÖZBEK
Prof. Dr. Meserret TİRİTOĞLU BAŞEREN
Eczacılık Fakültesi / Faculty of Pharmacy
Prof. Dr. Terken BAYDAR
Hemşirelik Fakültesi / Faculty of Nursing
Dr. Öğr. Gör. Zahide TUNA
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences
Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU
Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters
Prof. Dr. Banu CANGÖZ
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN
Prof. Dr. Cemal GÜZEL
Prof. Dr. Sacit PEKAK
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law
Dr. Öğr. Gör. Erdem İlker MUTLU
Fen Fakültesi / Faculty of Science
Prof. Dr. Nuray AKBULUT
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
Prof. Dr. Özcan Yıldırım GÜLSOY
Prof. Dr. Murat Caner TESTİK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics & Administrative Sciences
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL
Nüfus Etütleri Enstitüsü / Istitute of Population Studies
Prof. Dr. Banu AKADLI ERGOCMEN
Güzel Sanatlar Fakültesi / Faculty of Fine Arts
Prof. Dr. Candan TERVIER