ARAŞTIRMALAR

2004-2006

Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilimler Araştırma Merkezi-H.Ü.GEBAM tarafından Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi desteği ile multidisipliner olarak yürütülen ve Ankara’nın çeşitli semtlerinde yaşayan ve 65 yaş ve üzerinde olan 1300 yaşlı ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada yaşlılığın; Halk Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, İlaç Kullanımı, Hemşirelik Hizmetleri, Fiziksel Bağımsızlık ve Yaşam Kalitesi, Beslenme Risk Taraması, Sosyal ve Ekonomik Yaşam ve Sosyal Hizmet boyutları irdelendi.

Araştırmanın sonuçları "YAŞLILIK GERÇEĞİ" adlı kitapta toplandı (2004). Kitap; sorunlara yönelik çözüm önerilerini de kapsamakta ve "Yaşlılık" konusu ile ilgilenen profesyonellere ve akademisyenlere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Çalışma sonuçları ayrıca uluslararası platformda International Institute on Aging-INIA tarafından "AGING IN TURKEY" adı kitapta yayınlandı. Kitabın editörlükleri INIA Direktörü Prof.Joseph Troisi ve GEBAM Müdürü Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal tarafından yapıldı (2006).

2007-2014

Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM tarafından Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi desteği ile multidisipliner olarak başlatılan; "Yaşlılarda antropometrik özelliklerin, beslenme alışkanlıkları ve ağız-diş bulguları ile ilişkileri" konulu araştırma sonuçlandı ve “Determination of the Relationships Between Anthropometric Characteristics and Level of Daily Activities, Nutritional Habits and Mouth-Teeth Findings of the Elderly”başlığı ile  J PMR Sci 2014; 17: 11-18 de yayınlandı.

Araştırmacılar: Yeşim Gökçe Kutsal1, Sevilay Şenol Çevik2, Oya Özdemir1, Nazmi Bilir3, Nur Hersek4, Fethiye Erdil2, Neslişah Rakıcıoğlu2, Ergun Karaağaoğlu5, Murat Özbek4, Oya Hazer6, Zahide Tuna2, Sevinç Şanlıer6

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey, 2 Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, Turkey, 3 Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara, Turkey, 4 Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey, 5 Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey, 6 Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ankara, Turkey

2012-2014

YENİ BAŞLANGIÇLARA HAZIR MIYIZ? HACETTEPE ÜNIVERSİTESİNİN 60 YAŞ ÜZERİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN EMEKLİLİK İLE İLGİLİ ALGI VE GÖRÜŞLERİ: BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GEBAM üyeleri tarafından  gerçekleştirilen bu araştırma,012D06101017 nolu proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi  Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) tarafından desteklenmiş ve çalışmanın sonuçları aynı adlı kitapta 2014 yılında yayınlanmıştır.

Araştırmacılar: Prof. Dr. Banu CANGÖZ (Edebiyat Fakültesi), Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Fethiye ERDİL (Hemşirelik Fakültesi), Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi), Prof. Dr. Terken BAYDAR (Eczacılık Fakültesi), Prof. Dr. Nur HERSEK (Diş Hekimliği Fakültesi), Prof. Dr. Murat ÖZBEK (Diş Hekimliği Fakültesi), Prof. Dr. Nazmi BİLİR (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), Y. Doç. Dr. ÖzlemERDEN AKI (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Murat Caner TESTİK (Mühendislik Fakültesi), Y. Doç. Dr. Sevan GÜVEN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)