MİSYON VE VİZYON

MİSYONU

1-Eğitim misyonu;
*İleri düzeyde kurslar, kongreler, konferanslar, sempozyumlar ve seminerler 
düzenlenerek bilimsel birikimlerin paylaşılmasının sağlanması,
* Bilimsel yayınlar yapılması,
* Ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlar, özel ve resmi kuruluşlar, derneklerle işbirliği
yapılması,
* Danışmanlık yapılması,
* Ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılım sağlanmasıdır.
Amaç; üstün nitelikli,ileri teknoloji kullanan, etik değerlere saygılı, çağdaş dünyada   
multidisipliner çalışmanın önemini bilen, üretici bireylerin bilgi birikimine katkıda
bulunmaktır.
Hedef kitlesi;            *Akademik platformda çalışanlar
*Profesyonel olarak hizmet verenler
*Öğrenciler
*Halk
*Endüstridir.

2-Araştırma misyonu;

* Yaşlanma süreci ve bu süreçteki sorunlar ile ilgili temel bilimsel araştırmaların yapılması,
* Toplumun "Sağlıklı Yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesine yönelik araştırmalar
yapılması,
* Modern teknolojinin;yaşlıların çok yönlü sorunlarına çözüm üretme konusunda 
kullanılabilmesi,
* Sonuçların akademik açıdan değerlendirilmesi, yorumlanması, 
* Topluma uyarlanabilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulmasıdır.

VİZYONU

1-Eğitim vizyonu;

* Dünya standartlarında bilgi ve beceriye sahip,
* Akıl ve bilim öncelikli,
* Ekip çalışmasının yararlarının  bilincinde olan,
* Uyumlu çalışan,
* Geriatrik bilimler alanındaki gelişime katkı  sağlayacak bilimsel araştırma yapan,
* Çalışma potansiyeli nedeniyle aranılan kişilerin "iletişimini" ve  "bilgi paylaşımını"  
sağlamayı hedeflemektedir.
Amaç;
*Yaşlılara hizmet sunan profesyonellerin "meslek içi eğitim programları" ile bilgi ve   
becerilerinin geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
* Halk eğitimi etkinliklerini gerçekleştirmektir.

2-Araştırma vizyonu;

*Yaşlılık ve yaşlı sorunları ile ilgili verilerin saptanmasında ve ilgili kurumlarla  
paylaşılmasında öncü kurum olmayı,
*Uluslararası projeler geliştirip mevcut ilişkilerini daha ileri boyutlara taşımayı
planlamaktadır.