DUYURULAR

Hacettepe Üniversitesi,  

İşletmelere "Yaşlı Tüketicilere Saygılı Kuruluş Belgesi"  Veriyor

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı GEBAM ve TÜPADEM

"15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü" ve

"16-24 Mart Ulusal Yaşlılık Haftası"

nedeniyle başlattıkları proje kapsamında "Yaşlı Tüketicilere Saygılı Kuruluş" uygulaması isteyen, bu konuda kendine güvenen işletmeleri değerlendiriyor.

Son yıllarda dünya nüfus artışında hızlı bir düşme olduğu gerçek.  Ancak, diğer yandan da sağlık alanındaki gelişmeler doğum ve ölüm oranlarındaki azalmalar ve yaşam şartlarının iyileşmesi sonucu ortalama yaşam süresi uzamakta ve dünya nüfusu aynı zamanda hızlı bir şekilde yaşlanmakta. Yaşlanmayla beraber kişinin tüketim alışkanlıkları da değişmekte, satın alma alışkanlıklarına da bu denli yansımakta.

Yaşlı tüketiciler pazarda önemli müşteri gruplarından birini oluşturmakta ve beyazlayan saçlarına atfen "Gümüş Pazar" olarak adlandırılmakta. Ancak buna rağmen yaşlı tüketiciler pazarda genellikle "unutulmuş ya da göz ardı edilmiş grup olarak" nitelendirilmekte.  Bu nitelendirmenin sebepleri olarak, başta yaşlı tüketicilerin gelir azalması nedeniyle pazarda çok fazla yer almamaları, fiziksel ve ruhsal sağlıklarında gerileme nedeniyle kendilerine çok fazla güvenmemeleri gelebilir.

Yaşlı tüketiciler pazarına yönelik çalışmaların azlığı, işletmelerin bu pazarı şimdilik göz ardı etmelerinden kaynaklanıyor. Ancak "yaşlı tüketiciler pazarı" gelecekte işletmeler açısından çok iyi pazarlama fırsatları sunacağı da bir gerçek.

Bu gerçekler ışığında Hacettepe Üniversitesi merkezlerinden GEBAM (Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile TÜPADEM ( Tüketici –Pazar –Araştırma –Danışma –Test ve Eğitim Merkezi) "15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü" ile "16-24 Mart Ulusal Yaşlılık Haftası" nedeniyle ortak bir proje başlattılar.

GEBAM ve TÜPADEM günümüz pazar koşullarında "Yaşlı Tüketicilere Saygılı Kuruluş" uygulaması isteyen ve bu konuda kendilerine güvenen işletmeleri değerlendiriyor. Bu değerlendirmede kriter olarak; mağaza içi koşullar ve yaşlı tüketicilerin satın alma sırasındaki beklentilerine uygunluk dikkate alınıyor. Bu açılardan uygun koşulları sağlayan işletmeler "Yaşlı Tüketicilere Saygılı Kuruluş Belgesi" almaya hak kazanacaklar.

İlgilenen işletmelerin bu taleplerini ilgili merkezlere iletmeleri durumunda yapılacak ziyaret ve uygunluk değerlendirmesi sonucu belge söz konusu mağaza yetkililerine verilecek ve işletmeler bunu mağazanın görünür bir yerine asrak tüketicilere beyan edebilecekler. Belli ölçüde olumlu rekabet yaratacak ve yaygınlaştırılacak bu uygulamanın hem sayıları giderek artan yaşlı tüketici grubu ve hem de işletmeler açısından yararlı olması bekleniyor.

"Yaşlı Tüketicilere Saygılı Kuruluş Belgesi" alabilmek için; aday olan işletmelerin 30 Mart 2010 -Salı gününe kadar GEBAM ve TÜPADEM'e e- posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

Başvuru için e posta adresleri:

GEBAM     

gebam@hacettepe.edu.tr

TÜPADEM 

tupadem@hacettepe.edu.tr