GEBAM'ın ETKİNLİKLERİ

1.ULUSAL GERİATRİ VE GERONTOLOJİ KURSU - 2010

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi-GEBAM tarafından multidisipliner bir yapılanma ile gerçekleştirilen akademik eğitim etkinlikleri kapsamında; kuruluşunun 10. Yılı nedeniyle “Ulusal Geriatri ve Gerontoloji Kursları” başlatıldı. İlk kurs Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi-HÜSEM ile ortak etkinlik olarak 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonunda düzenlendi.

Kursun formatı gereğince katılımcı sayısı sınırlı tutularak, dersler konularında uzman öğretim üyeleri tarafından “interaktif” olarak sunuldu.

Kurs ana konuları çerçevesinde; Sanatta yaşlılık, Yaşlanmanın biyolojik boyutu,Yaşlanmanın sosyolojik boyutu,Yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve sağlığın korunması, Yaşlılardaki nörolojik sorunlar,Yaşlılardaki psikiyatrik sorunlar, Yaşlılarda nöropsikolojik değerlendirme,Yaşlanan toplum ve yaşlı bakımı, Yaşlılarda ağrı, Yaşlanan göz, Yaşlılardaki KBB sorunları, Deri yaşlanması, Yaşlılarda ağız ve diş sağlığı, Yaşlılarda ilaç kullanımı, Yaşlılarda sağlıklı beslenme ve Yaşlılara yönelik sağlık politikaları kapsamlı olarak tüm yönleri ile tartışıldı.

Yaşlanan dünyamızın yaşlanan insanlarının çoklu sorunlarına akılcı bir yaklaşım ile çözüm üretmek için bilimsel bir paylaşım ortamı olarak planlanan kursların organizasyonu devam edecektir.